Strategie rozvoje regionu 2007-2013

Obsah strategie

Návrhová část strategie

Vize  

Prioritní oblast  1: Zachování a zhodnocení přírodního i architektonického dědictví regionu 

Opatření  1.1  Ochrana biodiverzity a přírodně cenných území
Opatření  1.2  Zachování a obnova krajiny
Opatření  1.3  Obnova venkovského vzhledu obcí
Opatření  1.4  Hospodaření s vodou v krajině
Opatření  1.5  Vzdělávání, informovanost a výchova v oblasti životního prostředí
Opatření  1.6  Podpora turisticky a historicky významných objektů
Opatření  1.7  Hospodaření s odpady a energií
Opatření  1.8  Udržitelný růst obcí

Prioritní oblast  2: Celkové zvýšení přitažlivosti regionu jako místa pro život a rekreaci 

Opatření  2.1  Podpora sportu, kultury a spolkové činnosti
Opatření  2.2  Budování a podpora informačních center a jejich provázání
Opatření  2.3  Rozvoj cestovního ruchu
Opatření  2.4  Rozvoj služeb obyvatelstvu i návštěvníkům
Opatření  2.5  Podpora drobného zemědělství
Opatření  2.6  Podpora živnostníků a „menších“ podniků
Opatření  2.7  Podpora místních výrobků a služeb

Prioritní oblast  3: Zapojení veřejnosti do veřejného života, rozhodování v regionu a spolkové činnosti 

Opatření  3.1  Posilování a obnova kulturního dědictví a vytváření tradic
Opatření  3.2  Informační a mediální podpora v regionu
Opatření  3.3  Podpora zapojování a komunikace s veřejností
Opatření  3.4  Podpora informovanosti a zapojení specifických skupin

Prioritní oblast  4: Podpora rozvoje infrastruktury 

Opatření  4.1  Rozvoj dopravní infrastruktury
Opatření  4.2  Rozvoj technické infrastruktury

Prioritní oblast  5: Podpora aktivit dětí a mládeže 

Opatření  5.1  Podpora zachování škol s malým počtem žáků
Opatření  5.2  Podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže
Opatření  5.3  Informovanost v oblasti aktivit dětí a mládeže
Opatření  5.4  Podpora projektů realizovaných dětmi a mládeží

Prioritní oblast  6: Posázaví o.p.s. - servisní organizace Místní akční skupiny 

Opatření  6.1  Spolupráce – most mezi sektory
Opatření  6.2  Posázaví o.p.s. jako rádce
Opatření  6.3  Posázaví o.p.s. jako servisní organizace
Opatření  6.4  Aktivní sběrač informací
Opatření  6.5  Aktivní lobbyista
 
© 2004–2024 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo