Prioritní oblast 4. Podpora rozvoje infrastruktury

Základní principy
Spolupráce a sdružování prostředků malých obcí představuje možnou cestu k postupnému řešení této velmi zanedbané oblasti. Musí být podporována i příprava projektové dokumentace. Mělo by být podporováno i finanční zajištění realizací projektů (např. garancí půjček či výpomocí s úroky).
Opatření  4.1 Rozvoj dopravní infrastruktury
Aktivita  4.1.1 Příprava projektové dokumentace na obnovu dopravní infrastruktury.
Aktivita  4.1.2 Koordinace sdružení obcí za účelem obnovy a údržby komunikací.
Aktivita  4.1.3 Realizace opatření zklidňující dopravu.
Opatření  4.2 Rozvoj technické infrastruktury
Aktivita  4.2.1 Příprava projektové dokumentace na budování a obnovu technické infrastruktury obcí.
Aktivita  4.2.2 Koordinace a vytváření sdružení obcí za účelem budování a obnovu technické infrastruktury.
Aktivita  4.2.3 Budování kořenových čistíren a jiných alternativních způsobů čištění odpadních vod.
 
© 2004–2024 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo