Prioritní oblast 4. Podpora rozvoje infrastruktury

Opatření 4.1. Rozvoj dopravní infrastruktury

Popis situace
Stav dopravní infrastruktury, především silniční třídy nižších tříd, je celorepublikově špatná. Pro mnohé obce se díky nutnosti vysokých investic jedná o problém, který přesahuje možnosti řešení v rámci regionu. Proto by se mělo Posázaví soustředit na získání externích zdrojů, připravenost realizovat projekty na obnovu dopravní infrastruktury. Problémem je i fakt, že řada komunikací není ve vlastnictví a správě obcí, ale kraje a státu.

Cíl opatření
Získávání co největšího objemu finančních prostředků na obnovu a údržbu místních komunikací a zvýšení absorpční kapacity regionu z hlediska připravenosti investic.

Aktivity
Aktivita  4.1.1 Příprava projektové dokumentace na obnovu dopravní infrastruktury.
Aktivita  4.1.2 Koordinace sdružení obcí za účelem obnovy a údržby komunikací.
Aktivita  4.1.3 Realizace opatření zklidňující dopravu.
 .
 
© 2004–2024 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo