Příprava 2021–2027

úterý 17. srpna 2021

Schválení koncepční části strategie CLLD ze strany Odboru regionální politiky MMR

Bylo ukončeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Posázaví na období 2021-2027" (CLLD_21_04_035) s výsledkem "vyhověl". Předložená žádost splnila požadovaná kritéria a koncepční část vaší strategie CLLD pro období 2021-27 je ze strany MMR-ORP schválena.

 
pondělí 29. března 2021

Schválení koncepční části Strategie CLLD Programovým výborem

Na jednání programového výboru dne 23. 3. 2021 bylo přítomno 27 z 50 partnerů MAS. Po projednání schválili koncepřní část Strategie komuitně vedeného místního rozvoje na období 2021–2027 54 % ze všech členů MAS.

 
čtvrtek 4. března 2021

Dotazníkové šetření mezi místními aktéry

On-line dotazníkové šetření mělo za úkol zjistit preference aktivit v jednotlivých tematických oblastech a také definovat pozitiva a potřeby regionu. Šetření se zúčastnilo 87 respondentů v časovém období leden a únor 2021. Výsledky jsou součástí excelové tabulky, kde je dotazníkové šetření vyhodnoceno.

 
úterý 9. června 2020

Přehled komunitní přípravy strategie

Popis zapojení veřejnosti, územních samospráv a členů místního partnerství do přípravy strategie komunitně vedeného místního rozvoje území působnosti Místní akční skupiny Posázaví

 
 
© 2004–2024 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo