Příprava 2021–2027

29. března 2021

Schválení koncepční části Strategie CLLD Programovým výborem

Na jednání programového výboru dne 23. 3. 2021 bylo přítomno 27 z 50 partnerů MAS. Po projednání schválili koncepřní část Strategie komuitně vedeného místního rozvoje na období 2021–2027 54 % ze všech členů MAS.

 
4. března 2021

Dotazníkové šetření mezi místními aktéry

On-line dotazníkové šetření mělo za úkol zjistit preference aktivit v jednotlivých tematických oblastech a také definovat pozitiva a potřeby regionu. Šetření se zúčastnilo 87 respondentů v časovém období leden a únor 2021. Výsledky jsou součástí excelové tabulky, kde je dotazníkové šetření vyhodnoceno.

 
9. června 2020

Přehled komunitní přípravy strategie

Popis zapojení veřejnosti, územních samospráv a členů místního partnerství do přípravy strategie komunitně vedeného místního rozvoje území působnosti Místní akční skupiny Posázaví