Partnerské projekty

Partnerské projekty, které realizuje Posázaví o.p.s. ve spolupráci s dalšími subjekty.

Projekt Čistá řeka Sázava
je zaměřen na úklid hladiny a břehů řeky Sázavy. Ročně se do něj zapojují stovky dobrovolníků.

Projekt Po cestách a hradech doby Karla IV. připravily místní akční skupiny Posázaví o.p.s., Pomalší o.p.s. a Rakovnicko o.p.s. Jeho cílem je podnítit zájem obyvatel regionu a turistů o místní památky.

Projekt Řeky se mění má za cíl usměrnit pohyb návštěvníků kolem řeky Sázavy a Berounky a podpořit aktivní turistiku v jejich blízkosti. Připravily ho společnosti Posázaví o.p.s., Královská stezka o.p.s., Lípa pro venkov o.s. a Rakovnicko o.p.s.

Projekt Vlídná nádraží vznikl ve spolupráci tří místních akčních skupin, jejichž obcemi prochází regionální historické železniční tratě, a to Posázavský Pacifik, Bezdružická lokálka a Muzejní trať Kolešovka. Cílem projektu je zmapovat současný stav těchto historických tratí včetně přilehlých objektů a navrhnout jejich další funkční využití.

Mapování památek
je projekt, který se zaměřil na zpracování soupisů a map kulturního dědictví Posázaví a Rakovnicka.

Vybavení pro akce
- hlavním předmětem tohoto projektu je vytvoření zázemí pro přípravu, organizaci a realizaci společenských, kulturních, sportovních, spolkových, environmentálních a církevních aktivit pořádaných jako veřejně přístupné akce ve vzájemné spolupráci MAS Posázaví a MAS Rakovnicko.

Projekt Společné osudy mapuje vystěhování Neveklovska a Rakovnicka za druhé světové války a po ní. Oba regiony musely v minulosti z politického rozhodnutí opustit tisíce lidí.

Vzdělávání
(turistika) je dalším společným projektem místních akčních skupin Posázaví a Rakovnicko. Jeho hlavním předmětem je poskytovat informace fyzickým a právnickým osobám, které mají vážný zájem provozovat pěší trasy, vinařské stezky a hippostezky, poskytovat průvodcovské služby, připravovat produkty propagující turistické trasy apod.

Projekt Staronové cesty si klade za cíl obnovit staré a vybudovat nové vycházkové pěší trasy v okolí obcí Lensedly, Kaliště, Turkovice u Ondřejova, Ondřejov u Prahy, Senohraby a Čtyřkoly.

Cílem projektu Konopišťský park je marketingové propojení zámku a parku Konopiště a města Benešov.

Zahraniční projekty
jsou o navazování spolupráce společnosti Posázaví o.p.s. se zahraničními subjekty.

Projekt Pivo, chmel, slad – to mám rád! je dalším společným projektem společností Posázaví o.p.s. a Rakovnicko o.p.s. Jeho cílem je přiblížit jedno z řemesel typické pro oba regiony – pivovarnictví.

 
© 2004–2023 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo