Prioritní oblast 4. Podpora rozvoje infrastruktury

Opatření 4.2. Rozvoj technické infrastruktury

Popis situace
Malé obce nejsou schopny budovat novou ani obnovovat stávající technickou infrastrukturu, které je v jejich vlastnictví. Nejvíce se jich tento problém dotýká v případě kanalizace a vodovodů. Řada obcí kanalizaci a ČOV vůbec nemá, což přispívá k znečišťování povrchové vody.

Cíl opatření
Získávání co největšího objemu finančních prostředků na obnovu a údržbu technické infrastruktury v regionu a zvýšení absorpční kapacity regionu z hlediska připravenosti investic.

Aktivity
Aktivita  4.2.1 Příprava projektové dokumentace na budování a obnovu technické infrastruktury obcí.
Aktivita  4.2.2 Koordinace a vytváření sdružení obcí za účelem budování a obnovu technické infrastruktury.
Aktivita  4.2.3 Budování kořenových čistíren a jiných alternativních způsobů čištění odpadních vod.
 .
 
© 2004–2024 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo