Prioritní oblast 5. Podpora aktivit dětí a mládeže

Základní principy
Jednou z klíčových oblastí k udržení kvality života v regionu je udržení mladých lidí na venkově. Tato skupina je přitom zárukou dlouhodobého rozvoje venkova. Děti a mládež si musí vytvářet vztah k místu, ve kterém žijí, mít možnost setkávat se svými vrstevníky atd. Neocenitelnou práci v této oblasti odvádějí organizace pracující s dětmi a mládeží, k jejichž podpoře je tato oblast mimo jiné určena. Působnost této prioritní oblasti vymezuje cílová skupina děti a mládež.
Opatření  5.1 Podpora zachování škol s malým počtem žáků
Aktivita  5.1.1 Vytváření systémů dopravy žáků z odlehlejších částí venkova (svoz školními autobusy atd.).
Aktivita  5.1.2 Podpora vzniku malotřídek.
Aktivita  5.1.3 Podpora projektů a programů budujících vztah dětí a mládeže k venkovu a místnímu dědictví.
Aktivita  5.1.4 Podpora rekonstrukce vesnických škol a jejich vybavení.
Aktivita  5.1.5 Podpora úprav škol směřující k jejich mimoškolnímu využívání.
Opatření  5.2 Podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže
Aktivita  5.2.1 Podpora budování a vybavení prostor pro mimoškolní aktivity dětí a mládeže.
Aktivita  5.2.2 Školení a příprava lektorů a dobrovolníků pro volnočasové aktivity dětí a mládeže.
Aktivita  5.2.3 Podpora zahraničních výměn a studijních pobytů dětí a mládeže.
Aktivita  5.2.4 Podpora projektů mateřských center.
Aktivita  5.2.5 Podpora projektů s dětmi různých věkových kategorií.
Opatření  5.3 Informovanost v oblasti aktivit dětí a mládeže
Aktivita  5.3.1 Podpora informovanosti a o volnočasových aktivitách v regionu (např. brožura, web).
Aktivita  5.3.2 Podpora setkávání tvůrců volnočasových aktivit dětí a mládeže a dalších forem výměny zkušeností.
Aktivita  5.3.3 Podpora propagace volnočasových aktivit.
Aktivita  5.3.4 Podpora projektů budující vztah k regionu.
Opatření  5.4 Podpora projektů realizovaných dětmi a mládeží
Aktivita  5.4.1 Podpora projektů iniciovaných dětmi a mládeží.
Aktivita  5.4.2 Vznik a podpora center podchycující iniciativu dětí a mládeže a podporujících komplexní realizaci projektů dětí a mládeže.
Aktivita  5.4.3 Podpora časopisů a médií vytvářených dětmi a mládeží.
Aktivita  5.4.4 Realizace projektů vytvářenými dětmi a mládeží.
 
© 2004–2024 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo