Prioritní oblast 5. Podpora aktivit dětí a mládeže

Opatření 5.4. Podpora projektů realizovaných dětmi a mládeží

Popis situace
V současnosti je realizováno minimum projektů, které by byly realizovány přímo dětmi a mládeží

Cíl opatření
Děti a mládež mají podporu při realizaci projektů a aktivit, které vychází z jejich iniciativy. Iniciativám dětí a mládeže je věnovaná náležitá podpora a pozornost.

Aktivity
Aktivita  5.4.1 Podpora projektů iniciovaných dětmi a mládeží.
Aktivita  5.4.2 Vznik a podpora center podchycující iniciativu dětí a mládeže a podporujících komplexní realizaci projektů dětí a mládeže.
Aktivita  5.4.3 Podpora časopisů a médií vytvářených dětmi a mládeží.
Aktivita  5.4.4 Realizace projektů vytvářenými dětmi a mládeží.
 .
 
© 2004–2024 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo