Prioritní oblast 5. Podpora aktivit dětí a mládeže

Opatření 5.2. Podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže

Popis situace
Mimoškolní aktivity jsou důležitým doplňkem školní výchovy dětí a mládeže. Mají nezastupitelnou roli ve vytváření vztahu k místu, kde žijí a působí i jako primární protidrogová prevence. V současnosti jsou tyto aktivity soustředěny do větších obcí a pro řadu dětí i mládež v podstatě nedostupné. I stávající volnočasové aktivity dětí a mládeže se potýkají s řadou problémů.

Cíl opatření
Děti a mládež mají možnost trávit svůj volný čas smysluplně. Je jim nabízena pestrá škála aktivit a programů. I malé obce nabízí dětem a mládeži možnost řady programů a kurzů. Místní lektoři, neziskové organizace a další zájemci o tvorbu mimoškolních programů a aktivit disponují odpovídajícím vybavení, zázemím a lidskými zdroji pro práci s dětmi a mládeží.

Aktivity
Aktivita  5.2.1 Podpora budování a vybavení prostor pro mimoškolní aktivity dětí a mládeže.
Aktivita  5.2.2 Školení a příprava lektorů a dobrovolníků pro volnočasové aktivity dětí a mládeže.
Aktivita  5.2.3 Podpora zahraničních výměn a studijních pobytů dětí a mládeže.
Aktivita  5.2.4 Podpora projektů mateřských center.
Aktivita  5.2.5 Podpora projektů s dětmi různých věkových kategorií.
 .
 
© 2004–2024 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo