Prioritní oblast 5. Podpora aktivit dětí a mládeže

Opatření 5.3. Informovanost v oblasti aktivit dětí a mládeže

Popis situace
Neexistuje žádný centrální informační systém ani strategie komunikace v této oblasti. Informace o volnočasových aktivitách se šíří pouze s přispěním organizací, které tyto aktivity pořádají.

Cíl opatření
O volnočasových aktivitách dětí a mládeže je pravidelně informováno v lokálních médiích, informace o možnostech využití volného času jsou aktivní formou k dispozici na každé škole i na webu. Funguje výměna zkušeností mezi organizátory volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Aktivity
Aktivita  5.3.1 Podpora informovanosti a o volnočasových aktivitách v regionu (např. brožura, web).
Aktivita  5.3.2 Podpora setkávání tvůrců volnočasových aktivit dětí a mládeže a dalších forem výměny zkušeností.
Aktivita  5.3.3 Podpora propagace volnočasových aktivit.
Aktivita  5.3.4 Podpora projektů budující vztah k regionu.
 .
 
© 2004–2024 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo