Fiche 5 - Stavíme na rodině a mládeži

Naší prioritou je podpora nových aktivit spolků, zvýšení jejich aktivity a především podpora hospodářské soběstačnosti spolků a jejich aktivit tak, aby nebyly závislé na nepřiměřené podpoře. Prioritu vidíme ve vyšší informovanosti a spolupráci s rozšířením vzdělanosti s dopadem na chování spolků k možnostem nového podnikání a na jejich prezentaci a spolupráci. V regionu pracuje velké množství organizací zaměřených na mládež a rodinu. I my stejně jako oni stavíme na mládeži a rodině. Naší prioritou je posílení pocitu vlastní důležitosti mládeže a rodiny, zvýšení jejich aktivity. Je třeba podpořit zdravý rozvoj mládeže. Mládež od 18 let je důležitou cílovou skupinou, kterou lze ovlivnit a která následně ovlivní rozvoj regionu. Cílem je pořádání seminářů směrem k rozšíření nových hospodářských činností, trvale udržitelný rozvoj neziskových organizací, rozšíření nových hospodářských činností v regionu s ohledem na trvale udržitelný rozvoj regionu. Cílem je prevence sociálních patologických jevů, rozvoj zájmů mládeže od 18 let a rodiny a posilování jejich vztahu k regionu.

Podporované aktivity:

  • Pořádání školení, seminářů, kursů, vzdělávacích programů a exkurzí do regionu Posázaví
  • Vydávání informačních materiálů, které jsou součástí vzdělávacích aktivit se zaměřením na dění v regionu Posázaví a rozvoj venkova v Posázaví
  • Osvětová činnost
  • Projekty podporující spolupráci mezi spolky a jejich směřování k finančnímu osamostatnění - vedlejší hospodářská činnost spolků
  • Semináře a kurzy podporující spolupráci a výměnu zkušeností mezi organizacemi.
Graf
 
© 2004–2024 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo