SPL - Fiche 5

7. března 2010 admin
Může žadatel Kulturní dům Blaník, 331-příspěvková organizace města Vlašim žádat do fiche 5, kde hlavním opatřením je III.3.1. Vzdělávání a informace?
Ano (konzultováno s ing. Dlouhým)

13. srpna 2009 admin
Můžeme si do závazného vzoru Osvědčení o absolvování kurzu přidat logo žadatele (pořadatele kurzu) popř. loga partnerů projektu?
Pokud splníte ostatní náležitosti Osvědčení, pak ano.

6. června 2009 admin
Můžeme do způsobilých nákladů zahrnout i občerstvení (pití a svačinu) pro účastníky kurzu?
Ne, není to přípustné. Náklady spojené s občerstvením (a to stravné) jsou přijatelné pouze pro organizátora a administrativní pracovníky, kteří se podílejí na přípravě a realizaci vzdělávacího projektu, činnost lektorů (přednášejících), tlumočníka.

6. června 2009 admin
Jak je to s limitem na nákup kancelářských potřeb?
V pravidlech IV.1.2.nejsou limity na kód 414, ale jsou na 225 - nákup kancelářských potřeb, ale tento kód není ve způsobilých výdajích u Fiche 6? Pro kód 414 limity stanoveny nejsou.

Zde můžete zadat dotaz
Navigace |« « aktuální strana 1 2 » »|
 
© 2004 - 2019 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo