Fiche 4 - Ctíme svou minulost

Cílem je obnova, zakládání a modernizace malých muzeí v návaznosti na historické události a aktivity, záchrana, oživení kulturního dědictví a jeho nové využití. Pro potřeby prezentace kulturního dědictví je také třeba ho zmapovat a sepsat kulturního dědictví v regionu za účelem jejich zachování a o těchto místních pokladech vydat publikace. Cílem je zvýšení atraktivity regionu, v pravém slova smyslu renesance Posázaví postavená na zachování kulturního dědictví, prostřednictvím kterého dojde k posílení sounáležitosti lidí s regionem.
V regionu je díky jeho bohaté historii velké množství kulturních památek i památek místního významu. Drobné sakrální objekty, kostely, tvrze a mnoho dalších staveb a stavbiček pomalu chátrá, mnohdy nejsou ani moc vidět. Naší prioritou je propagace kulturního dědictví. Prostřednictvím oživení památek dojde k jejich vyššímu využití a tím k zastavení jeho chátrání. Je třeba zvýšit zájem obyvatel o místní památky a posílit respekt k nim. Je třeba vyjádřit, že ctíme svou minulost, a to nejen slovy, ale i činy.

Podporované aktivity:

  • Tvorba studií - zpracování studií obnovy a využití kulturního dědictví 
  • Zmapování a soupis kulturního dědictví a jejich historie a jejich následné publikování formou knih či brožur 
    Vydané publikace v rámci projektu nesmí být prodávány. 
  • Stavební obnova památkových budov a ploch, drobných staveb v krajině, objektů místního významu 
  • Obnova historických cest a stezek 
  • Investice na realizaci nových stálých výstavních expozic; muzeí s nabídkou místních kulturních a historických zajímavostí 
  • Nákup budov a jejich rekonstrukce za účelem zřízení muzea či výstavní expozice 
  • Nákup budov a jejich rekonstrukce pro nekomerční využití
Graf
 
© 2004–2024 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo