Fiche 2 - Poznejte to u nás

Cílem je seznámení návštěvníka regionu s historií, s přírodními, kulturními a technickými zajímavostmi regionu, vybudování naučných stezek a zprůchodnění krajiny ve spojení s aktivním pobytem.
V regionu je mnoho místních památek, historických a přírodních lokalit spojených s poutavými událostmi. Toto vše je možné využít k tomu, aby to mohl návštěvník regionu u nás lépe poznat. Velkým potenciálem je budování naučných a turistických cest. Prioritou je obnova starých cest, které lze provázat s regionálním produktem a s regionální službou, je třeba zajistit průchodnost krajinou, využít krásných přírodních zákoutí na loukách i v lese. S tím vším je spojen aktivní pobyt v přírodě. Prioritní je také využití vodní turistické cesty po řece Sázavě, která skýtá velký potenciál rozvoje služeb.

Podporované aktivity:

  • Turistické trasy – vodní, naučné, hippo, vycházkové (promenádní)
  • Budování infrastruktury - značky, mapy, odpočinky (lavice, přístřešky, ohniště), mola, přírodní přístupy k vodě, přírodní cvičidla, sochy, prolézačky, pevná ohrada pro koně či box o minimální velikosti 3x3 m 
  • Značení turistických cílů a tras, jejich údržba a obnova  
  • Propagace a marketing - tištěné materiály, internetové stránky, informační poutače
    Vydávané publikace v rámci projetku nesmí být prodávány 
  • Obnova budovy pro využití v cestovním ruchu (např. řemeslná dílna, expozice tradičních venkovských činností)  
  • Rekonstrukce, obnova a nová výstavba rozhleden (vyhlídek)
Graf
 
© 2004–2024 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo