Fiche 3 - Aby se nám tu líbilo

Cílem je rozvoj prostor pro spolkovou činnost, přípravě zázemí pro občanské aktivity a vzdělávání, zatraktivnit veřejná prostranství návsi a náměstí, zlepšit vzhled obcí. Všechny aktivity jsou nasměrovány na zvýšení spokojenosti obyvatel regionu a jsou realizovány v rámci jedné základní sídelní jednotky.
Rozvoj regionu nelze stavět jen na návštěvnících. Je důležité zajistit, aby se v regionu líbilo také jeho obyvatelům. Prioritou je udržení obyvatel a budování jejich sounáležitosti s regionem. V regionu je velké množství budov, které jsou nevyužity a chátrají. Partnerskou spoluprací lze docílit jejich smysluplného využití. Velký potenciál rozvoje poskytují také veřejná prostranství, která jsou tradičním místem setkávání, her a odpočinku.

Podporované aktivity:

  • Rekonstrukce a úpravy budov, objektů včetně bezbariérových úprav, ve veřejném zájmu 
  • Výstavba nových budov a objektů ve veřejném zájmu 
  • Rekonstrukce a úpravy veřejných prostranství včetně bezbariérových úprav 
  • Revitalizace vodních ploch a jejich okolí pro veřejnost v rámci úprav veřejných prostranství
Graf
 
© 2004–2024 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo