Fiche 1 - Aby se Vám tu líbilo

Cílem této Fiche je zvýšit počet lůžek a také prodloužit dobu pobytu v regionu, nabídnout návštěvníkům odpočinek i aktivní pobyt. Mezi další cíle je zaměření na různorodost venkovské ekonomiky, vytvoření infrastruktury a služeb pro cestovní ruch a cílená podpora návštěvnosti regionu.
Region Posázaví je již svým přírodním a kulturním charakterem předurčen k rozvoji cestovního ruchu. Je důležité, aby se tu návštěvníkům líbilo a měli kde trávit svůj volný čas. Velmi důležitou prioritou je budování a modernizace malokapacitního ubytování a jeho provázání s regionálními produkty a službami, které doposud v regionu chybí.

Podporované aktivity:

  • Výstavba, obnova a rekonstrukce zařízení pro ubytování (kempy, tábořiště, ubytování v soukromí - apartmá, ubytovny), podpora jejich certifikace v rámci standardů) 
  • Výstavba, obnova a rekonstrukce areálů pro agroturistiku 
  • Propagace turistických cílů, služeb a regionálních produktů v rámci projektu 
  • Výstavba nebo obnova budovy pro využití v cestovním ruchu (např. řemeslná dílna, expozice tradičních venkovských činností) včetně vybavení
Graf
 
© 2004–2024 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo