SPL - Fiche 1

3. října 2011 manažer SPL
Žadatel – občanské sdružení zajišťuje pro klienty služby tohoto typu: terapeutické jízdy na koních, pobyty pro děti s terapiemi: jízda na koni, arteterapie, workterapie, muzikoterapie, sportovní hry, zimní lyžařské pobyty na horách, hlídání dětí – školička, zaměstnání těžce handicapovaných osob – kavárna, semináře a školení pro rodiče a pečovatele dětí z cílových skupin, dobrovolnictví, firemní dobrovolnictví…
Plánované činnosti (nákup a výstavba):
10 mobilních EKOchatek
2 mobilní EKOsruby: jídelna a společenská a školící místnost
1 mobilní EKOchatka: masérna a odpočívárna pro těžce zdravotně tělesně postižené
2 mobilní kontejnery sprchy a umyvadla
1 mobilní kontejner WC (6ks)
Konzultovala jsem záměr v opatření III.1.3.2. s CP SZIF. Mobilní chatky jsou způsobilý výdaj. Předpokládám, že se nejedná o stavby ve smyslu stavebního zákona a doporučuji tedy zařazení do kódu 953. Pokud se pod chatky bude stavět základová deska – to by byl kód 952 a bylo by potřeba vyjádření stavebního úřadu.
Pokud není potřeba doklad stavebního úřadu, je nutný kolaudační souhlas. Kolaudační rozhodnutí nebo jiný doklad o užívání je potřeba ke každému ubytovacímu zařízení – v tomto případě to asi bude vyjádření stavebního úřadu k celému areálu. Předpokládám, že asi nebudou v areálu jednotlivé základové desky na samostatných stavebních parcelách, ale že kolaudační souhlas/jiný dokument bude vydán na celý areál.

Zde můžete zadat dotaz
 
© 2004 - 2019 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo