21+ IROP Kultura

Integrovaný regionální operační program 2021–2027

5.1 Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech

Stabilní populace území MAS Posázaví charakteristická vysokým lidským a sociálním kapitálem postaveným na stabilním vzdělávacím a sociálním systému využívajícím sítě služeb s co nejkratší dostupnou vzdáleností


Typy aktivit / podaktivit
Revitalizace kulturních památek, muzeí a knihoven
Revitalizace kulturních památek, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická centra, edukační centra, restaurování, vybavení pro konzervaci.


Indikátory

908021 Počet revitalizovaných památkových objektů, cílová hodnota 2 objekty

910052 Počet návštěvníků podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu, cílová hodnota 4 000 návštěvníci/rok

 
© 2004–2024 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo