21+ IROP Hasiči

Integrovaný regionální operační program 2021–2027

5.1 Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech

Stabilní populace území MAS Posázaví charakteristická vysokým lidským a sociálním kapitálem postaveným na stabilním vzdělávacím a sociálním systému využívajícím sítě služeb s co nejkratší dostupnou vzdáleností


4. Veřejné služby, infrastruktura a bezpečnost

4.5. Zvyšování bezpečnosti a odolnosti ve vazbě na IZS

Zvýšení připravenosti jednotek požární ochrany a prevence rizik, katastrof a odolnosti vůči nim

Podpora výstavby nových a rozšiřování stávajících hasičských zbrojnic pro jednotky požární ochrany obcí zasahující mimo území obce svého zřizovatele.


Typy aktivit / podaktivit

Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II., III. A V.

Výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic.


Indikátory

575012 Nové či zodolněné objekty sloužící složkám IZS, Cílová hodnota 2 objekty

437501 Počet obyvatel, kteří mají prospěch z opatření na posílení ochrany obyvatelstva před hrozbami spojenými se změnou klimatu a novými hrozbami, Cílová hodnota 6 102 obyvatelé

 
© 2004–2024 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo