21+ IROP Doprava

Integrovaný regionální operační program 2021–2027

5.1 Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech

Stabilní populace území MAS Posázaví charakteristická vysokým lidským a sociálním kapitálem postaveným na stabilním vzdělávacím a sociálním systému využívajícím sítě služeb s co nejkratší dostupnou vzdáleností


4. Veřejné služby, infrastruktura a bezpečnost

4.4. Zvyšování bezpečnosti dopravy a pohybu osob

Zvýšení bezpečností dopravy a rozšíření cyklistické dopravy

Zvyšování bezpečnosti bezmotorové dopravy a pohybu osob.


Typy aktivit / podaktivit

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy

Zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebnými úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalaci prvků zklidňující dopravu v nehodových lokalitách

Doprovodná část projektu: pro zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy nezbytné přímo související stavební úpravy pozemní komunikace, rekonstrukce místních komunikací


Indikátory

726 011, Počet nehod na km komunikace s realizovaným bezpečnostním opatřením, Cílová hodnota 1

726 001 Délka komunikace s realizovaným bezpečnostním opatřením, Cílová hodnota 1,2 km

 

 
© 2004–2024 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo