Programový rámec OPTAK (21+)

Název opatření Programový rámec (PR): Technologie pro MAS (CLLD)

Strategický cíl Strategického rámce: Stabilní populace území MAS Posázaví

Specifický cíl Strategického rámce: 3. Posilování komunity a spolkových

Souhr opatření Strategického rámce: 3.4. Modernizace malých a středních podniků

 

Programový rámec (PR) je zaměřen na:
- pořízení nových technologických zařízení a vybavení včetně potřebné infrastruktury

- pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také umožní navazující digitalizaci a automatizaci výroby.

Jedná se o podporu projektů zaměřených na robotizaci, automatizaci a digitalizaci, web, cloud, cloud computing, komunikační, IT infrastrukturu a výpočetní techniku.

 

Indikátory na opatření programového rámce

243010 Počet instalovaných technologií, 18 zařízení

101022 Podniky podpořené granty, 9 podniky

 
© 2004–2024 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo