Programový rámec SP SZP

Strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2023–2027

Intervence 52.77 – LEADER

Fiche v rámci programového rámce SP SZP


Podnikání malých a středních podniků v MAS Posázaví

Fiche 4 - Podnikání malých a středních podniků

2. Tradiční turistický region

Opatření 2.2. Podpora služeb v cestovním ruchu

Oblasti podpory/Aktivity

b) Zpracování a uvádění na trh produktů

d) Nezemědělské podnikání

 

Základní služby a obnova obcí v MAS Posázaví

Fiche 5 - Základní služby a obnova obcí

3. Posilování komunity a spolkových aktivit, komunitní sociální služby, vzdělávání

Opatření 3.1. Podpora spolkových a volnočasových aktivit

Opatření 3.2. Podpora aktivit škol a modernizace a zvyšování kvality škol a školek v regionu

Oblasti podpory/Aktivity

a) Kulturní, spolková a společenská zařízení, včetně komunitních center, center vzdělávání a knihoven

b) Drobná infrastruktura a základní služby (zastávky veřejné dopravy, hřbitovy, dětská hřiště a sportoviště, prostory pro separaci odpadů, komunální technika včetně zázemí)

c) Drobné památky místního významu

d) Školská zařízení (zařízení školního stravování, školní sportoviště/tělocvičny a venkovní prostory)

 

Neproduktivní infrastruktura v krajině v MAS Posázaví

Fiche 6 - Neproduktivní infrastruktura v krajině

1. Region s výraznými přírodními dominantami

Opatření 1.1. Vytváření uživatelsky přátelské a prostupné krajiny

Opatření 1.2. Výsadba funkční a estetické zeleně

Oblasti podpory/Aktivity

a) Neproduktivní infrastruktura v krajině

b) Lesní a polní cesty

c) Prvky územního systému ekologické stability a protierozní opatření

d) Stezky v lese i mimo les

e) Drobné památky v krajině

 
© 2004–2024 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo