21+ IROP Vzdělávání

Integrovaný regionální operační program 2021–2027

5.1 Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech

Stabilní populace území MAS Posázaví charakteristická vysokým lidským a sociálním kapitálem postaveným na stabilním vzdělávacím a sociálním systému využívajícím sítě služeb s co nejkratší dostupnou vzdáleností


3. Posilování komunity a spolkových aktivit, komunitní sociální služby, vzdělávání

3.2. Podpora aktivit škol a modernizace a zvyšování kvality škol a školek v regionu

Zvýšení kvality zařízení poskytujících předškolní a základní vzdělávání dětí a žáků

Podpora budování a vybavování odborných učeben v základních školách, odborných a kmenových učeben v neúplných základních školách, jejich modernizace a zvyšování kvality, zvyšování kapacity mateřských škol.


Typy aktivit / podaktivit 

Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny

Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol


Indikátory

509031 Kapacita rekonstruovaných či modernizovaných učeben v podpořených vzdělávacích zařízeních, Cílová hodnota 50 osob

509011 Navýšení kapacity předškolního vzdělávání, Cílová hodnota 15 osob

509041 Počet modernizovaných odborných učeben, Cílová hodnota 2 učebna

500002 Počet podpořených škol či vzdělávacích zařízení, Cílová hodnota 4 zařízení

500401 Počet uživatelů nové nebo modernizované péče o děti za rok, Cílová hodnota 15 uživatelé/rok

500501 Počet uživatelů nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízení za rok, Výchozí hodnota 9 500 uživatelé/rok, Cílová hodnota 19 000 uživatelé/rok

 
© 2004–2024 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo