Strategický plán Leader

neděle 3. dubna 2011

Strategický plán Leader: Posázaví 2007 - 2013

Úplné změní dokumentů Strategický plán Leader: Posázaví 2007 - 2013 a Aktualizace SPL formou dodatku
 
pondělí 5. července 2010

Vyhodnocení SPL

Plán vyhodnocování jsme stanovili na základě předchozích zkušeností z realizací programů LEADER. Ne vždy se nám dařilo je pečlivě stanovit, obzvláště u prvního programu LEADER ČR v roce 2004 to bylo znát. Postupem času jsme systém zdokonalili a naučili se stanovovat monitorovací kritéria tak, aby je bylo možno je sledovat a na jejich základě hodnotit celý průběh.
 
pondělí 5. července 2010

Průběh realizace projektů Strategického plánu Leader 2007 – 2013

Realizace projektů od registrace po podání Žádosti o proplacení výdajů.
 
pátek 2. července 2010

Způsob výběru projektů

Administrativní postup příjmu žádostí/ projektů, Výběr žádostí / projektů, pravidla při veřejných obhajobách a zasedání výběrové komise, schválení v rámci MAS, Informování o výběru.
 
pátek 2. července 2010

Monitoring projektů

Monitoring projektů od záměru po ukončení realizace projektu.
 
Navigace  « 1 aktuální strana 2 » »|
 
© 2004–2024 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo