LEADER+

sobota 15. prosince 2007

Vyhodnocení programu LEADER+

Z programu LEADER+ jsme v naší MAS realizovali 62 projektů (celkem přijato 74 žádostí), které byly z menší či větší míry založeny na partnerské spolupráci. Příkladem velmi dobré partnerské spolupráce je např. vybudování informačního centra v Týnci nad Sázavou, na jehož vybudování a provozu spolupracuje město, podnikatel a neziskové organizace. Úspěšnými byly projekty mateřských center zaměřených na aktivity dětí a mládeže, projekty výstavby naučných stezek apod. Největší potíže při přípravě a realizaci těchto projektů byly při sestavování partnerských smluv a vymezování aktivit jednotlivých účastníků projektu. Zkušenosti z těchto problémů byly velmi cenné pro přípravu podkladů pro nové plánovací období, při přípravě nové strategie. Je třeba stanovovat povinnosti jednotlivých partnerů velmi přesně a detailně, aby nedocházelo ke zbytečným nejasnostem a rozporům. Se stejnou precizností je třeba postupovat při stanovování práv.

 
středa 22. září 2004

LEADER+ 2004

 
 
© 2004–2024 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo