CLLD 2021–2027

Zlepšení kvality života v regionu Posázaví

Posázaví je venkovským regionem s výraznými přírodními dominantami, tradičním turistickým regionem s množstvím památek, krásnou přírodou a bohatou historií. Pro jeho rozvoj je bezpodmínečně nutný kulturní a duchovní rozvoj komunity, posilování regionální identity, rozšiřování a zkvalitňování služeb pro obyvatele, které mohou využít také návštěvníci regionu. V roce 2027 bude v území zajištěno zázemí pro moderní vzdělávací systém, sociálně slabí budou saturováni terénními sociálními službami, bude vyřešeno zásobování pitnou vodou a pro všechny obyvatele i v těch nejmenších vesničkách bude zajištěna dostupnost služeb.

pátek 1. prosince 2023

MAS Posázaví vyhlásila druhou výzvu k předkládání záměrů do OP TAK

Záměry se přijímají do 31. 1. 2024

 
pátek 1. září 2023

MAS Posázaví vyhlásila výzvy k předkládání záměrů do IROP a OP TAK

Příjem záměrů končí 13. 10. v 12.00 hodin

 
pátek 23. června 2023

MAS Posázaví vyhlásila první výzvy IROP 2021–2027 a poslední výzvu PRV 2014–2020

Podpora se zaměřila na dopravu, vzdělávání a hasiče

 
pondělí 3. dubna 2023

MAS Posázaví vyhlásila první výzvy IROP 2021–2027

Projektové záměry lze podávat do 3. 5. 2023 

 
úterý 28. února 2023

CLLD 2021-2027

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Posázaví na období 2021–2027

Strategický cíl strategického rámce ISg, Specifický cíl strategického rámce ISg, Opatření strategického rámce ISg

 
Navigace |« « aktuální strana 1 2 » »|

Dokumenty

 
© 2004–2023 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo