CLLD 2021–2027

Zlepšení kvality života v regionu Posázaví

Posázaví je venkovským regionem s výraznými přírodními dominantami, tradičním turistickým regionem s množstvím památek, krásnou přírodou a bohatou historií. Pro jeho rozvoj je bezpodmínečně nutný kulturní a duchovní rozvoj komunity, posilování regionální identity, rozšiřování a zkvalitňování služeb pro obyvatele, které mohou využít také návštěvníci regionu. V roce 2027 bude v území zajištěno zázemí pro moderní vzdělávací systém, sociálně slabí budou saturováni terénními sociálními službami, bude vyřešeno zásobování pitnou vodou a pro všechny obyvatele i v těch nejmenších vesničkách bude zajištěna dostupnost služeb.

pondělí 3. dubna 2023

MAS Posázaví vyhlásila první výzvy IROP 2021–2027

Projektové záměry lze podávat do 3. 5. 2023 

 
úterý 28. února 2023

CLLD 2021-2027

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Posázaví na období 2021–2027

Strategický cíl strategického rámce ISg, Specifický cíl strategického rámce ISg, Opatření strategického rámce ISg

 
neděle 1. ledna 2023

MAS - Posázaví - 1

Zajištění činnosti Posázaví o.p.s.
 
Navigace  « 1 aktuální strana 2 » »|

Dokumenty

 
© 2004–2024 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo