Místní akční skupina

Získané zkušenosti

Říká se, že zkušenosti jsou nepřenositelné. S tím bude jistě každý souhlasit, ale přesto se pokusme zrealizovat přenos zkušeností z práce a spolupráce získaných v Posázaví.
 

Jaké kroky vedou k partnerství

Většinou to začíná nutností vstoupit do vzájemné spolupráce na základě prosté potřeby zajistit určitou část projektu. Pod pojem projekt si můžete dosadit jakoukoli vaší aktivitu, kterou se zabýváte. Poté se pustíte do hledání, kdo vám s tím pomůže. Když najdete a podaří se, spolupracujete. Brzy se ukáže, že i vy můžete být pro partnera užiteční.
 

Povýšení partnerství metodou Leader

Principy Leaderu jsou pro rozvoj venkova zvlášť dobrou metodou, neboť vedou k pozitivním efektům, plynoucím ze spojení různých subjektů, které ve venkovském prostoru působí. Místní akční skupiny, využívající principu Leaderu, nejsou protikladem k místní samosprávě, ale vhodně ji doplňují v úsilí o obnovu a rozvoj obcí.
 

Občanské sdružení nebo o.p.s.?

Z hlediska právních aspektů lze na téma partnerství popsat mnoho stran. Nebudeme zde rozebírat partnerství obchodní či manželské, ale zaměříme se pouze na partnerství z pohledu samosprávných celků, podnikatelských subjektů a nestátních neziskových organizací s přihlédnutím na programy Evropské unie.
 

Základní pojmy

 
Navigace  « 1 aktuální strana 2 3 » »|
 
© 2004–2023 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo