MAS 2014-2020

úterý 28. října 2014

Přijetí nového člena místní akční skupiny Posázaví

Programový výbor rozhoduje o přijetí nebo vyloučení partnera MAS Posázaví.
 
úterý 28. října 2014

Vymezení regionu působnosti MAS Posázaví

Souhlas obcí se zařazením správního území obcí do území působnosti SCLLD MAS Posázaví.
 
úterý 28. října 2014

Zřizovací dokumenty MAS Posázaví

Zakládací smlouva společnosti Posázaví o.p.s., Statut společnosti Posázaví o.p.s.
 
úterý 8. prosince 2015

Osvědčení o splnění standardů MAS

MAS Posázaví splnila jednu z podmínek žádosti o podporu realizace Strategie
 
pátek 23. června 2023

MAS Posázaví vyhlásila první výzvy IROP 2021–2027 a poslední výzvu PRV 2014–2020

Podpora se zaměřila na dopravu, vzdělávání a hasiče

 
 
© 2004–2024 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo