Prioritní oblast 6. Posázaví o.p.s. - servisní organizace Místní akční skupiny

Opatření 6.4. Aktivní sběrač informací

Popis situace
Posázaví o.p.s. již v současnosti shromažďuje řadu informací (např. kulturní akce). Hlavními informačními kanály jsou webové stránky a tištěný zpravodaj. V tomto opatření úzce spolupracuje s informačními centry.

Cíl opatření
Posázaví shromažďuje informace z různých oblastí dění v regionu. Zprostředkovává je různým cílovým skupinám i veřejnosti. Informace dále využívá např. v roli rádce a lobbyisty. Hlavními zdrojem i poskytovatelem informací je síť informačních center.

Aktivity
Aktivita  6.4.1 Vytvoření aktivní sítě informátorů z různých regionů a oblastí.
Aktivita  6.4.2 Příprava katalogu projektových záměrů.
Aktivita  6.4.3 Zobecňování problémů a propora pro jednotlivé aktéry příslušných problémových okruhů či kauz.
Aktivita  6.4.4 Podpora získávání mezinárodních zkušeností a informací.
Aktivita  6.4.5 Navazování kontaktů a vyměna zkušeností s dalšími organizacemi.
Aktivita  6.4.6 VPosázaví o.p.s. vytváření regionálního adresáře kontaktů v různých oblastech.
Aktivita  6.4.7 Rozvíjení webu www.posazavi.com.
Aktivita  6.4.8 Prezentace konkrétních příkladů úspěšných či zajímavých akcí.
Aktivita  6.4.9 Podpora odlišných informačních toků pro jednotlivé cílové skupiny.
 .
 
© 2004–2024 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo