Prioritní oblast 3. Zapojení veřejnosti do veřejného života, rozhodování v regionu a spolkové činnosti

Opatření 3.3. Podpora zapojování a komunikace s veřejností

Popis situace
MAS je ze své podstaty otevřená komunikaci s veřejností a podporuje její zapojení do rozhodování. Dělají to i mnohé obce, přesto není dosaženo uspokojivého stavu. Příčinami je především určitá nekoncepčnost zapojování veřejnosti a často jeho nekvalitní realizace.

Cíl opatření
S veřejností regionu jsou konzultovány důležité otázky rozvoje. Využívají se k tomu rozličné kvalitně realizované techniky zapojování veřejnosti.

Aktivity
Aktivita  3.3.1 Školení komunikace s veřejností, novináři a vedení veřejných setkání či pracovních skupin.
Aktivita  3.3.2 Pomoc obcím při projednávání velikých (složitějších) záležitostí.
Aktivita  3.3.3 Informační kampaně - putovní výstavy k nadregionálním problémům (kulturním, dopravním, ekologickým).
Aktivita  3.3.4 Podpora kvalitního zapojení vlastníků a veřejnosti do zřizování ÚSES včetně vysvětlení významu konkrétního opatření.
 .
 
© 2004–2024 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo