Prioritní oblast 3. Zapojení veřejnosti do veřejného života, rozhodování v regionu a spolkové činnosti

Opatření 3.2. Informační a mediální podpora v regionu

Popis situace
Výměna informací a spolupráce jsou nezbytné pro úspěšnost většiny cílů a aktivit této strategie. V Posázaví existuje výměna informací zprostředkovávaná Posázaví o.p.s. a stávajícími informačními centry. Důležitým bodem této výměny je server www.posazavi.com.

Cíl opatření
Existuje vnitřně provázaný regionální systém výměny informací. Informace jsou aktivně sbírány, ale i šířeny prostřednictvím lokálních médií.

Aktivity
Aktivita  3.2.1 Zveřejňování (PR) úspěšných akcí (kladné příklady).
Aktivita  3.2.2 Podpora informovanosti obyvatel o obecních problémech (např. leták před jednáním, servis pro místní zpravodaje).
Aktivita  3.2.3 Podpora vzdělávání tvůrců lokálních zpravodajů.
Aktivita  3.2.4 Podpora technického vybavení pro tvorbu lokálních zpravodajů.
Aktivita  3.2.5 Podpora setkávání a komunikace mezi různými subjekty v regionu a zástupci celostátních médií.
 .
 
© 2004–2024 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo