Prioritní oblast 3. Zapojení veřejnosti do veřejného života, rozhodování v regionu a spolkové činnosti

Opatření 3.1. Posilování a obnova kulturního dědictví a vytváření tradic

Popis situace
Tradice a vztah obyvatel k regionu je důležitým momentem pro zájem veřejnosti ke „správě věcí veřejných“. Posázaví se skládá ze tří hlavních regionů (Džbány, Benešovsko, Vlašimsko), ale volněji je vnímáno i jako celý region.

Cíl opatření
Obyvatelé mají vztah k místu, kde bydlí. Zajímají se o dění v regionu a účastní se na jeho správě.

Aktivity
Aktivita  3.1.1 Akce obnovující či zakládající tradice pro širokou veřejnost.
Aktivita  3.1.2 Ochrana kulturního dědictví.
Aktivita  3.1.3 Podpora dokumentace místní orální kultury a pamětníků.
Aktivita  3.1.4 Aktivity podporující místní patriotismus.
Aktivita  3.1.5 Kurzy řemesel, lidových zvyků a umění.
 .
 
© 2004–2024 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo