Prioritní oblast 2. Celkové zvýšení přitažlivosti regionu jako místa pro život a rekreaci

Opatření 2.7. Podpora místních výrobků a služeb

Popis situace
Posázaví nemá klasický „posázavský“ výrobek, nicméně v něm působí řada místních výrobců.

Cíl opatření
V Posázaví existuje systém podpory a propagace prodeje výrobků místního původu. Tyto výrobky jsou certifikovány a návštěvníci regionu mají v povědomí jejich existenci.

Aktivity
Aktivita  2.7.1 Podpora prodeje místních výrobků či služeb.
Aktivita  2.7.2 Podpora soutěží místních výrobků a služeb.
Aktivita  2.7.3 Certifikace posázavských výrobků.
Aktivita  2.7.4 Vytvoření katalogu regionálních gastro a ubytovacích služeb.
Aktivita  2.7.5 Vytvoření internetového tržiště místních výrobků.
 .
 
© 2004–2024 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo