Prioritní oblast 2. Celkové zvýšení přitažlivosti regionu jako místa pro život a rekreaci

Opatření 2.6. Podpora živnostníků a „menších“ podniků

Popis situace
Současná složitá legislativa a vysoká daňová zátěž živnostníkům příliš nepřeje, obzvláště na malých obcích mají živnostníci problém se udržet. Jejich aktivity proto směřují do větších sídel.

Cíl opatření
Zvětšující se počet podnikatelů na vesnicích.

Aktivity
Aktivita  2.6.1 Obnova a zřízení ploch a prostor pro nové podnikatelské činnosti.
Aktivita  2.6.2 Školení a výchova kvalitních zaměstnanců.
Aktivita  2.6.3 Pomoc při propagaci nabízených služeb.
Aktivita  2.6.4 Podpora zpracování projektové dokumentace a projektů směřující k rozšíření či restrukturalizaci výroby.
Aktivita  2.6.5 Podpora rozvoje provozoven a výroby s důrazem na moderní technologie.
 .
 
© 2004–2024 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo