Prioritní oblast 2. Celkové zvýšení přitažlivosti regionu jako místa pro život a rekreaci

Opatření 2.5. Podpora drobného zemědělství

Popis situace
Zemědělství je neoddělitelnou součástí života na venkově. V současnosti zemědělství přináší řadu konfliktů mezi zemědělci a ostatními obyvateli venkova. Kvůli stoupajícím požadavkům na administrativní záležitosti spojené se zemědělskou produkcí se hospodaření stále více zintenzivňuje. Dotace do zemědělství směřují, jak ke zvyšování produkce a intenzifikaci, tak i do agroenviromentální opatřením. Jejich administrativní náročnost je však příliš zatěžující.

Cíl opatření
Zemědělství je v souladu s celkovým rozvojem venkova. Probíhá komunikace mezi zemědělci a ostatním obyvatelstvem na vesnici o rozvoji venkova. Jsou podporovány především takové aktivity, které jsou v souladu se zájmy i ostatních obyvatel venkova.

Aktivity
Aktivita  2.5.1 Pomoc při administrativě spojené s žádostmi o dotace.
Aktivita  2.5.2 Podpora hipoturistiky a agroturistiky .
Aktivita  2.5.3 Podpora drobného hospodaření s návazností na poskytování služeb (ubytování, stravování, řemeslná výroba apod.).
Aktivita  2.5.4 Využívání zemědělců k nezemědělským činnostem (v zimě údržba silnic, kompostování bioodpadu apod.).
Aktivita  2.5.5 Nákup, oprava či modernizace strojů a strojního zařízení drobných zemědělců s důrazem na šetrné hospodaření a vyžitelnost obnovitelných zdrojů.
 .
 
© 2004–2024 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo