Prioritní oblast 2. Celkové zvýšení přitažlivosti regionu jako místa pro život a rekreaci

Opatření 2.3. Rozvoj cestovního ruchu

Popis situace
Posázaví je vnímáno jako tradiční turistický region a má svým návštěvníkům po stránce přírodní i historické co nabídnout. Jeho největší slabinou je nedostatečně rozvinutá oblast turistické infrastruktury. Návštěvníci se tak v regionu zdržují jen krátkou dobu, často jen jeden den.

Cíl opatření
Region nabízí svým návštěvníkům řadu cílů a aktivit k využití volného času podpořené odpovídajícími službami, jako je ubytování, stravování atd. Návštěvníci se v regionu zdržují více dní a opakovaně se do něj vracejí.

Aktivity
Aktivita  2.3.1 Budování a propagace běžeckých tras, cyklotras, vodáckých tras, pěších stezek, jezdeckých a vyjížďkových tras (značení, mobiliář, sjezdovky, značení jezů apod.)
Aktivita  2.3.2 Podpora vzniku dalších doplňkových služeb cestovního ruchu.
Aktivita  2.3.3 Vznik a rozšíření ubytovacích kapacit všech kategorií. (nepodporovat však rozšiřování objektů určených pro soukromou rekreaci).
Aktivita  2.3.4 Podpora vzniku balíčků turistického ruchu.
Aktivita  2.3.5 Podpora aktivit směřujících k mimosezónnímu zaměstnávání sezónních zaměstnanců a ke zvyšování jejich kvalifikace.
Aktivita  2.3.6 Obnova a budování přírodních koupališť, pláží a požárních nádrží s možností rekreačního využití.
Aktivita  2.3.7 Podpora a propagace certifikace ubytovacích služeb všech kategorií.
Aktivita  2.3.8 Podpora realizace úprav související s certifikací „Cyklisté vítáni“.
 .
 
© 2004–2024 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo