Prioritní oblast 1. Zachování a zhodnocení přírodního i architektonického dědictví regionu

Opatření 1.6. Podpora turisticky a historicky významných objektů

Popis situace
Turistický ruch díky blízkosti Prahy a vnímání Posázaví jako tradiční rekreační oblasti představuje velký potenciál pro rozvoj tohoto regionu. Struktura a délka pobytu návštěvníků regionu nevyužívá možnosti, které region nabízí. Mnoho památek a obcí jsou díky své zanedbanosti neatraktivní a nejsou turisty navštěvované.

Cíl opatření
Návštěvník regionu si může díky kvalitní propagaci jednoduše vybrat z řady cílů, aktivit a kvalitních služeb. Ke krásné a zajímavé přírodě se přidává i upravený vzhled obcí a řada zajímavostí k návštěvě. Proto v regionu zůstává po několik dní.

Aktivity
Aktivita  1.6.1 Komplexní propagace turistických a historických objektů.
Aktivita  1.6.2 Podpora lokálních informačních systémů.
Aktivita  1.6.3 Podpora propagace významných objektů formou dopravního značení.
Aktivita  1.6.4 Podpora oprav historicky a turisticky zajímavých objektů.
Aktivita  1.6.5 Šetrné nasvícení významných objektů (tak, aby nebyl zvyšován světelný smog).
Aktivita  1.6.6 Budování nových turisticky zajímavých cílů (muzea, skanzeny apod.).
Aktivita  1.6.7 Vytváření zajímavých prodejních materiálů o Posázaví. (fotografická kniha, mapa, průvodce apod.)
 .
 
© 2004–2024 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo