Prioritní oblast 1. Zachování a zhodnocení přírodního i architektonického dědictví regionu

Opatření 1.5. Vzdělávání, informovanost a výchova v oblasti životního prostředí

Popis situace
Za jeden z hlavních problémů v ochraně přírody byla označena komunikace mezi odborníky a veřejností. Díky vzájemnému nepochopení často dochází ke konfliktům a zbytečným sporům. Kdo chce informace o životním prostředí, nemá problém je získat. Je však potřeba lidi motivovat k šetrnému chování k životnímu prostředí. V současnosti se také nabízí řada zdrojů financí, ale není dostatek subjektů schopných takové projekty realizovat. Oblast Vlašimska oproti Benešovsku má více takových aktivních subjektů.

Cíl opatření
Obyvatelstvo regionu Posázaví zná přírodní bohatství svého okolí a má zájem na tom ho chránit. Zvýší se počet realizovaných projektů směřující k ochraně a obnově přírodních zdrojů.

Aktivity
Aktivita  1.5.1 Organizace přednášek, seminářů, školení.
Aktivita  1.5.2 Tištěné materiály o ochraně přírody (zpravodaje, knížka, leták apod.).
Aktivita  1.5.3 Podpora stávajících a vznik nových středisek enviromentální výchovy.
Aktivita  1.5.4 Informační sekce o životním prostředí na webu Posázaví (mohou se na něm podílet informační centra, ČSOP apod.).
Aktivita  1.5.5 Údržba a budování naučných stezek.
Aktivita  1.5.6 Monitoring tvorby a dodržování územních plánů z pohledu
Aktivita  1.5.7 Podpora získávání externích zdrojů do oblasti životního prostředí, pro nové organizace zabývající se jeho ochranou.
Aktivita  1.5.8 Monitoring vlivu cestovního ruchu na životní prostředí a hledání možností řešení vzájemných konfliktů.
 .
 
© 2004–2024 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo