Prioritní oblast 1. Zachování a zhodnocení přírodního i architektonického dědictví regionu

Opatření 1.3. Obnova venkovského vzhledu obcí

Popis situace
Opatření usiluje o zachování venkovského vzhledu obcí, který definuje jako respektování architektonického dědictví a vzhledu regionu a to i u nové výstavby. Každý jednotlivý případ je však nutno posuzovat individuálně a nelze zavést jednotné pravidlo či regulativ. Vzhled veřejných prostranství a obcí přes dlouhodobou snahu stále nesplňuje očekávaný stav. Malé, finančně slabé obce, stále bojují se základními úpravami veřejných prostranství i drobnou infrastrukturou obce, jako jsou chodníky, lavičky a autobusové zastávky. Kvůli důležitějším potřebám na tyto často nezbývá dost prostředků.

Cíl opatření
Cílem opatření je vyšší počet upravených prostranství a objektů sloužící veřejnosti. Opatření nebere ohled na vlastnictví prostoru, ale především na jeho využitelnost veřejností. Usiluje především o zachování venkovského vzhledu obcí, který bude atraktivní, jak pro bydlení, tak i rekreaci. Podmínkou úprav by mělo být nejen hledisko estetické, ale i udržitelnost a využitelnost opraveného prostoru. Opatření bude podporovat nejen realizaci takových projektů, ale i kvalitní projektovou přípravu.

Aktivity
Aktivita  1.3.1 Úprava veřejných prostranství (zeleň, zastávky, chodníky apod.).
Aktivita  1.3.2 Podpora oprav a úprav k využívání objektů místního významu (např. historicky cenných budov včetně sakrálních staveb – např. panské stavby, fasády na návsi apod.)
Aktivita  1.3.3 Podpora zachování venkovského vzhledu obcí při územním plánování.
Aktivita  1.3.4 Podpora oprav památkově chráněných objektů i pro soukromé subjekty.
 .
 
© 2004–2024 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo