Vyhlášené výzvy OP Z

17. září 2019

Výzva MAS č. 4, Výzva MAS Posázaví – Sociální a komunitní práce – III.

k předkládání Žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 11. 11. 2019, 12:00 hodin

 
18. března 2019

Výzva MAS č. 3, Výzva MAS Posázaví – Sociální podnik

k předkládání Žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 5. 2019, 12:00 hodin

 
8. března 2019

Výzva MAS č. 2, Výzva MAS Posázaví – Sociální a komunitní práce – II.

k předkládání Žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 4. 2019, 12:00 hodin

 
28. ledna 2018

Výzva MAS č. 1, Výzva MAS Posázaví – Sociální a komunitní práce – I.

k předkládání Žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 4. 6. 2018, 12:00 hodin