Orgány MAS

Výběrová komise

Statut Společnosti Posázaví o.p.s., článek XIV.
 

Kontrolní výbor

Statut Společnosti Posázaví o.p.s., článek XV.
 

Monitorovací výbor

Statut Společnosti Posázaví o.p.s., článek XVI.
 
Navigace  « 1 aktuální strana 2 » »|