Metoda Leader a CLLD

Metodika pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020

Metodický dokument je určen všem aktivním partnerům venkovského společenství, kteří mají zájem pokračovat v činnosti MAS či založit MAS pro programové období 2014-2020.
 

CLLD (Community-led Local Development) = Komunitně vedený místní rozvoj

Komunitně vedený místní rozvoj – ucelená soustava operací za účelem splnění cílů a potřeb na místní úrovni ...
 

Metoda Leader

Pro rozvoj venkova jsou zvlášť dobrou metodou principy LEADER, které povzbuzují místní potenciál spojením různých subjektů, které ve venkovském prostoru působí. Místní akční skupiny (MAS), využívající principu Leaderu vhodně doplňují místní samosprávu.
 
 
© 2004–2024 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo