Vlídná nádraží

Vlídná nádraží – Posázavský Pacifik, Bezdružická lokálka, Muzejní železnice Kolešovka
Projekt vznikl ve spolupráci tří místních akčních skupin (dále jen MAS), jejichž obcemi prochází regionální železniční tratě. Na území MAS Posázaví je to železniční trať z Prahy přes Čerčany do Zruče nad Sázavou, zvaná „Posázavský Pacifik“.

Hlavní náplní a cílem projektu je zmapování současného stavu této historické železniční tratě a přilehlých objektů (jako jsou železniční stanice, nádraží, mosty, tunely...), jejich fotodokumentace, historický průzkum, ideový návrh nového funkčního využití vybraných objektů a vydání publikací v přímé vazbě na projekt.

Současný trend zhodnocovat a využívat stavby, původně ryze technického charakteru, k novým žádoucím funkcím (muzea, informační centra, další služby pro turisty) je výzvou k realizaci tohoto projektu.

21. května 2009

O projektu

Projekt „Vlídná nádraží - Posázavský Pacifik, Bezdružická lokálka, Muzejní trať Kolešovka“ vznikl ve spolupráci tří Místních akčních skupin, jejichž obcemi prochází regionální železniční tratě.

 
20. května 2009

Co se na nádražích děje

 
Navigace  « 1 aktuální strana 2 » »|