??? 6. Posázaví o.p.s. - servisní organizace Místní akční skupiny

??? 6.1. Spolupráce – most mezi sektory

???
Spolupráce je hlavním principem, která posouvá Posázaví v jeho rozvoji. Spolupráci je třeba neustále podporovat a udržovat. Spolupráce, společné řešení podobných problémů a výměny zkušeností jsou aktivními subjekty v Posázaví velmi oceňovány.

???
Posázaví o.p.s. aktivně vytváří dostatečný prostor na setkávání, navazování kontaktů a spolupráci nejrůznějších subjektů ať již vně či uvnitř jednotlivých sektorů společnosti.

???
??? 6.1.1 Vytvoření efektivního systému komunikace MAS se starosty.
??? 6.1.2 Pomoc při profesionalizaci regionálních manažerů.
??? 6.1.3 Pomoc při řízení, vzdělávání a koordinaci regionální manažerů.
??? 6.1.4 Vytvoření katalogu kontaktů pro partnerství (burza partnerství).
??? 6.1.5 Organizace osobních setkání uvnitř i vně různých sektorů (komunitní plánování – kulaté stoly).
??? 6.1.6 Podpora propojení nestátních neziskových organizaci (NNO) a podnikatelů.
??? 6.1.7 Podpora spolupráce mezi NNO.
??? 6.1.8 Koordinace termínů významných kulturních událostí.
 .
 
© 2004–2022 Posázaví o.p.s.
Nous utilisons le système de publication Apollo