Fiche 7 - Myslíme na budoucnost

Cílem je primárně podpořit aktivní trávení volného času mládeže od 11 do 19 let a jejich rodin, a tím předcházet negativním sociálně-patologickým vlivům a rozvíjet vrozené schopnosti a talent mládeže. Cílem je posilovat vztah mladých lidí a jejich rodin k místu, kde žijí, udržet je v regionu a podpořit vznik center podchycující jejich iniciativu. Chceme aktivně zapojit místní spolky, děti, mládež a jejich rodiny do realizace projektu a do dění v regionu vůbec. Cílem je zvýšení počtu a dosažení lepší kvality míst pro aktivní odpočinek, což přispěje i ke zvýšení atraktivnosti venkovských obcí jako místa pro život. Aktivní odpočinková zóna je veřejné prostranství, na kterém se přirozeně setkávají děti, mládež a jejich rodiny k aktivnímu trávení volného času (oficiální i neoficiální hřiště, tzv. plácky atd.)
Jednou z klíčových oblastí k udržení kvality života v regionu je udržení mladých lidí a jejich rodin na venkově. Tato skupina je zárukou dlouhodobého rozvoje venkova. Naší prioritou je podpořit budování a vybavení míst pro jejich aktivní odpočinek a umožnit jim tak setkávat se se svými vrstevníky. Neocenitelnou práci v této oblasti odvádějí hlavně obce, města a neziskové organizace, k jejichž podpoře je tato fiche určena. Tato Fiche nepodporuje rekonstrukci, modernizaci a novou výstavbu budov. Tato Fiche nepodporuje samostatnou rekonstrukci, modernizaci a novou výstavbu dětských hřišť (např. pískoviště, skluzavky, prolézačky). Tyto aktivity lze použít jako doplňkové v jednom souvislém areálu.

Podporované aktivity:

  • výstavba nebo rekonstrukce kombinovaných areálů obsahujících lanové centrum, skatepark, tréninkové překážky pro výcvik hasičů, basketbalový koš, branku na malou kopanou, venkovní fitness stroje, cvičební a herní prvky pro dospělé
  • rekonstrukce a modernizace stávajících "aktivních odpočinkových zón"
  • výstavba nových "aktivních odpočinkových zón"
  • vybavení "aktivních odpočinkových zón" pro převážně sportovní aktivity mládeže od 11 do 19 let a jejich rodin
  • nákup mobiliáře v rámci úprav "aktivních odpočinkových zón"
  • doprovodné technické vybavení související s projektem
  • vybavení dětských hřišť s příslušným vybavením (např. pískoviště, prolézačky, skuzavky) pouze jako doplňková aktivita

Nepodporované aktivity:

  • budování jednoúčelových zařízení, jednoúčelových hřišť ani multifunkčních hřišť na míčové hry
  • rekonstrukce, modernizace a nová výstavba budov
  • samostatnou rekonstrukce, modernizace a nová výstavba dětských hřišť (např. pískoviště, skluzavky, prolézačky). Tyto aktivity lze použít jako doplňkové.
Graf
 
© 2004–2023 Posázaví o.p.s.
Wir verwenden das Publikationssystem Apollo