MAP Schválené dokumenty

5. února 2020

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA z dotazníkového šetření zaměřeného na otázku ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

realizovaného ve školách v ORP Benešov (2019)
 
11. listopadu 2019

Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření

realizovaného ve školách v ORP Benešov (2019)

Dotazníkové šetření bylo realizováno v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání II správního obvodu obce s rozšířenou působností Benešov, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008601.

 
6. března 2019

Akční plán MAP Seznam investičních priorit

MAP SO ORP Benešov, verze schválena Řídícím výborem k 25. 3. 2021.

 
31. prosince 2018

Identifikace dotčené veřejnosti

MAP2 SO ORP Benešov, verze 1. k 31. 12. 2018
 
31. prosince 2018

Popis způsobů a procesů zapojení dotčené veřejnosti

MAP2 SO ORP Benešov, verze 1. k 31. 12. 2018
 
Navigace |« « aktuální strana 1 2 » »|