Zpět na obsah6. Posázaví o.p.s. - organizacja serwisowa Lokalnej Grupy Działania

Zpět na prioritní oblastOpatření 6.5: Aktywny lobbysta

Popis situace:
W tych okolicznościach pojęcie lobbysta przedstawia postawę znaną z amerykańskiego sposobu pojmowania. Nie uwzględnia się skompromitowanego znaczenia tego pojęcia. Posázaví o.p.s. reprezentuje interesy regionu na zewnątrz. Dba o interesy regionu przede wszystkim na poziomie wojewódzkim.

Cíl opatření:
Posázaví o.p.s. aktywnie lansuje interesy regionu na poziomie wojewódzkim i państwowym. We właściwych miejscach tłumaczy stanowiska i oświadczenia różnych grup zainteresowań z regionu (rolnicy, przedsiębiorcy działający w branży ruchu turystycznego itp.).

Aktivity:
Aktivita 6.5.1 Prezentacja własnej działalności i interesów regionu na ważnych spotkaniach, konferencjach itp.
Aktivita 6.5.2 Zwracanie się do konkretnych posłów i polityków związanych z regionem, albo z daną problematyką.
Aktivita 6.5.3 Aktywne uczestnictwo w zakresie opiniowania w dyskusjach publicznych dotyczących projektów legislacyjnych itp.
Aktivita 6.5.4 Uczestnictwo w oficjalnych i nieoficjalnych organach doradczych rządu lub województwa.
Aktivita 6.5.5 Wspieranie odpowiedzialności społecznej firm i indywidualnego udzielania darów na rzecz sektora non-profit.
 
© 2004 - 2019 Posázaví o.p.s.
Korzystamy z systemu publikacyjnego Apollo