Zpět na obsah6. Posázaví o.p.s. - organizacja serwisowa Lokalnej Grupy Działania

Zpět na prioritní oblastOpatření 6.4: Aktywny zbieracz informacji

Popis situace:
Posázaví o.p.s. już w chwili obecnej gromadzi wiele informacji (np. imprezy kulturalne). Do głównych kanałów informacji należą strony WWW oraz drukowany informator. W zakresie tego działania współpracuje z centrami informacji.

Cíl opatření:
Posázaví gromadzi informacje z różnych obszarów wydarzeń w regionie. Przekazuje je różnym grupom docelowym oraz publiczności. Z informacji korzysta również pełniąc rolę doradcy i lobbysty. Głównym elementem zdobywania i świadczenia informacji jest sieć centrów informacji.

Aktivity:
Aktivita 6.4.1 Utworzenie aktywnej sieci informatorów z różnych regionów i obszarów.
Aktivita 6.4.2 Przygotowanie katalogu zamiarów projektów.
Aktivita 6.4.3 Uogólnianie problemów i wsparcie dla poszczególnych uczestników danych obszarów czy przypadków problemowych.
Aktivita 6.4.4 Wsparcie pozyskiwania międzynarodowych doświadczeń i informacji.
Aktivita 6.4.5 Nawiązywanie kontaktów i wymiana doświadczeń z innymi organizacjami.
Aktivita 6.4.6 Posázaví o.p.s. tworzenie regionalnego katalogu kontaktów w różnych dziedzinach.
Aktivita 6.4.7 Rozwijanie portalu www.posazavi.com.
Aktivita 6.4.8 Prezentacja konkretnych przykładów pomyślnych czy interesujących imprez.
Aktivita 6.4.9 Wsparcie odmiennych toków informacji dla poszczególnych grup docelowych.
 
© 2004 - 2019 Posázaví o.p.s.
Korzystamy z systemu publikacyjnego Apollo