Zpět na obsah6. Posázaví o.p.s. - organizacja serwisowa Lokalnej Grupy Działania

Zpět na prioritní oblastOpatření 6.3: Posázaví o.p.s. jako organizacja serwisowa

Popis situace:
Posázaví o.p.s. dla członków LGD i innych działających w regionie podmiotów zapewnia serwis, który umożliwia im współuczestniczenie w rozwoju regionu.

Cíl opatření:
Posázaví o.p.s. jest zarządzającą organizacją serwisową, która jest w stanie zapewnić sobie własne źródła do funkcjonowania. Zapewnia zaplecze administracyjno-organizacyjne dla LGD.

Aktivity:
Aktivita 6.3.1 Zapewnianie promocji regionu, przede wszystkim w zakresie ruchu turystycznego.
Aktivita 6.3.2 Zapewnianie przygotowania projektowego i zaplecza administracyjnego dla LGD.
Aktivita 6.3.3 Tworzenie przestrzeni komunikacyjnej dla członków LGD.
Aktivita 6.3.4 Koordynacja i edukacja centrów informacji w regionie.
Aktivita 6.3.5 Oferowanie możliwości edukacji partnerów LGD.
Aktivita 6.3.6 Wspieranie nawiązywania współpracy międzynarodowej, wymian partnerskich i podróży edukacyjnych.
 
© 2004 - 2019 Posázaví o.p.s.
Korzystamy z systemu publikacyjnego Apollo